Farmářské ceny pro ČR

Farmářská cena sóji (cena pro farmáře v Kč/t bez DPH) je odvozena od stínové ceny plnotučné sóji extrudované (PSE) vypočtené optimalizovaným výpočtem receptur krmných směsí pro prasata,drůbež a skot. Účelovou funkcí optimalizace je minimalizace nákladů. 

Výpočet farmářské ceny je modelový a má informativní charakter pro dotváření tržních cen sóji z tuzemské produkce. Takto vypočtené farmářské ceny sóji zařazené do krmných směsí konkurují sójovému extrahovanému šrotu z dovozu.

 

Výchozí údaje modelového výpočtu:

 • Pro výpočet stínové ceny PSE je použit optimalizační program Animix.
 • Výpočet je prováděn každý týden s použitím pondělních údajů
 • Do optimalizačního výpočtu vstupují:
  • Limitní receptury krmných směsí pro prasata (A3), drůbež (BR2) a skot (DOVP)
  • Optimální požadavky hospodářských zvířat na živiny podle Prof. Zemana
 • Ve výpočtu jsou dále zahrnuty:
  • Ceny obilovin podle Plodinové burzy Brno
  • Promptní ceny sójového extrahovaného šrotu (SEŠ), které jsou převzaty jako  FOB Rotterdam nebo Hamburg pro HP 48% od www.agroserver.cz
  • Ceny ostatních surovin, které jsou pouze infornativní
  • Kurz koruny k USD podle ČNB
  • Obvyklé náklady na pořízení SEŠ (doprava, manipulace, obch. rozpětí) ve výši 1600,- Kč/t a na pořízení PSE (vč. tepelné úpravy) ve výši 1950,- Kč/t 
  • Parametry výroby: 
   • zpracovací náklady VKS ve výši 800,- Kč/t,
   • rozprach 0,60%
 • náhradní výpočet uplatněný od 27. týdne:

Ve výpočtu Farmářské ceny sóji pro ČR byl použit průměr rozdílu Farmářské ceny sóji v ČR a ceny sóji FOB Rotterdam za 12 měsíců (od dubna 2015 do května 2016). Toto náhradní řešení bude platit do doby než získáme reálné ceny obilovin v ČR ke dni výpočtu a výpočet budeme opět provádět podle výše uvedené metodiky. 

Farmářské ceny sóji ke krmení a ceny sójového extr. šrotu (SEŠ)
Měs.2016/17 Týden   Sója (farmářská cena) SEŠ/ E přístav (promptní cena)
  45 7813 8964
  46 8254 9405
  47 8230 9381
PROSINEC 48 8451 9602
  49 8201 9352
  50 8084 9235
  51 8312 9463
  52 8316 9467
LEDEN 1 8475 9628
  2 8357 9508
  3 8540 9691
  4 8887 10036
ÚNOR 5 8763 9914
  6 8457 9608
  7 8662 9813
  8 8647 9798
  9 8573 9724

 

Závěr a doporučení pro 9. týd. 2017 27.2. - 5.3.2017):

Ceny české sóji 

Pro tento týden nedošlo k mírnému poklesu cen sójového šrotu na 381,- USD/t FOB Rotterdam. Došlo k mírnému nárůstu kurzu CZK oproti USD. K 27.2. je kurz 25,522 CZK/ USD. Proto nedošlo ani k většímu pohybu vypočtené farmářské ceny české sóji a vychází na 8573,- Kč/ t. Tato vypočtená cena odpovídá ceně sóji na českém trhu. Konkrétní nabídka koupě sóji je uvedená na těchto webových stránkách ve volbě "Obchodní nabídky". 

 

Ceny plnotučné sóji extrudované (PSE)

V současné době nejsou údaje k dispozici

prasata: ,- Kč/t FCA výrobce krmné směsi
drůbež: - Kč/t FCA výrobce krmné směsi
skot: ,- Kč/t FCA výrobce krmné směsi
průměr: ,- Kč/t FCA výrobce krmné směsi

Informace o výrobě osiva pro rok 2017

Množitelské plochy pro výrobu osiva k množení a užitkovému výsevu v roce 2017 byly pro doporučené odrůdy následující: Bohemians 8,9 ha, Brunensis 5,4 ha, Kofu 0 ha, Moravians 2,1 ha, Silesia 14,6 ha, Korus 10,8 ha Naya 7,9 ha. Sklizeň množitelských ploch byla vcelku dobrá a kvalita odpovídala požadavkům certifikace bez větších výpadků. Výnosy množitelských porostů byly obdobné jako v poloprovozních zkouškách Zemědělské agentury, s.r.o. tj. od 2,3 t/ha (Kutná Hora) do 4,129 t/ha (Ostrava). Přesné výsledky budou zveřejněny po vyhodnocení zkoušek ÚKZÚZ.

Stav a vývoj porostů 

Stav a vývoj jednotlivých odrůd sóji v jednotlivých letech, od zasetí po sklizeň, z lokality Kutná Hora a Ostrava můžete shlédnout na www.zia.cz v obrazové reportáži. 

Výsledky poloprovozních zkoušek Zemědělské agentury, s.r.o v roce 2016.:

Kutná Hora - Přítoky:

č. odrůda   sklizeno vlhkost přepočet korekce na 14% pořadí absolutní pořadí dle ranosti
  kg m2 % kg/ha VR R SR
1 Bohemians VR 329,5 1500,00 13,6 2 196,67 2 205,49 10 4    
2 Silesia VR 344,5 1500,00 14,4 2 296,67 2 287,52 6 2    
3 Brunensis R 338 1500,00 14,4 2 253,33 2 244,36 8   3  
4 Royka VR 272,5 1500,00 14,3 1 816,67 1 811,23 14 5    
5 Sirelia VR 397 1500,00 13,6 2 646,67 2 657,30 3 1    
6 Stumpa R 350,5 1500,00 13,5 2 336,67 2 348,41 5   2  
7 Sultana VR-R 335,5 1500,00 13,4 2 236,67 2 250,17 7 3    
8 Soprana R 331 1500,00 13,5 2 206,67 2 217,76 9   4  
9 Korus SR 320 1500,00 12,9 2 133,33 2 157,06 12     3
10 Naya SR 374 1500,00 13,3 2 493,33 2 510,91 4     2
11 Kofu R 420 1500,00 13,4 2 800,00 2 816,90 1   1  
12 Lenka R 330,5 1500,00 14,4 2 203,33 2 194,56 11   5  
13 S07278,36 SR 415 1500,00 13,6 2 766,67 2 777,78 2     1
14 Nordica SR 276,5 1500,00 13,7 1 843,33 1 848,88 13     4
            průměr 2 309,16        

Vypracoval

Vít Procházka

                   

 

Ostrava - Vratimov:

no. odrůda   sklizeno vlhkost přepočet kg/ha,   14% pořadí absolutní pořadí dle ranosti
  kg m2 % kg/ha VE E ME
1 Bohemians VR 590 1500 12 3 933,33 4 024,00 11 4    
2 Silesia VR 720 1500 14,7 4 800,00 4 761,00 2 1    
3 Brunensis R 730 1500 18 4 866,67 4 641,00 3   1  
4 Royka VR 480 1500 12 3 200,00 3 274,00 13 5    
5 Sirelia VR 620 1500 12,1 4 133,33 4 225,00 4 2    
6 Stumpa R 620 1500 14,2 4 133,33 4 124,00 8   3  
7 Sultana VR-R 610 1500 12,1 4 066,67 4 157,00 7 3    
8 Soprana R 620 1500 12,4 4 133,33 4 210,00 5   2  
9 Korus SR 590 1500 11 3 933,33 4 071,00 10     3
10 Naya SR 700 1500 13,5 4 666,67 4 889,00 1     1
11 Kofu R 600 1500 12,3 4 000,00 4 079,00 9   4  
12 Lenka R 410 1500 18,2 2 733,33 3 900,00 12   5  
13 S07278,36 SR 660 1500 18,1 4 400,00 4 190,00 6     2
14 Nordica SR 510 1500 17,5 3 400,00 3 262,00 14     4
            průměr 4 129,07        
DATUM SKLIZNĚ: 6.10.2015 vypracoval: Jiří Maceček, Vratimov            

 

Ing. Jiří Holeček, CSc.