Individuální farmářské ceny

Chcete-li prodat sklizenou sóju:

Chtějte znát cenu (farmářskou cenu) za kterou by jste měli prodat sóju, aby konkurovala při jejím zkrmování sójovému extrahovanému šrotu.  Výpočet takové ceny sóji vychází z tzv. stínové ceny plnotučné sóji extrudované zařazené do obecně platných receptur krmných směsí. Tuto cenu pro obecně platné receptury najdete ve volbě "Farmářské ceny". Pro výpočet farmářské ceny sóji za kterou ji můžete prodat konkrétnímu zpracovateli musíte znát jeho recepturu a tu zadat do "Výpočtu receptur" s uvedením v komentáři, že požadujete výpočet farmářské ceny sóji. 

Chcete-li nakoupit sóju pro svoji výrobu:

Pro výpočet nákupní ceny sóji musíte znát recepturu krmné směsi do které ji zařadíte a recepturu zadat do "Výpočtu receptur" kde v komentáři uvedete, že požadujete výpočet farmářské ceny sóji.

Jsme schopni počítat i stínové ceny ostatních komponentů pro výrobu krmných směsí. Výpočet stínových cen těchto surovin slouží pro jejich efektivní nákup tak, aby jste minimalizovali cenu krmné směsi při zachování její nutriční hodnoty.

Zadání výpočtu farmářské ceny sóji nebo stínových cen ostatních surovin:

Pro výpočet farmářské ceny sóji při prodeji konkrétnímu zpracovateli musíme znát jeho recepturu krmné směsi. Proto zvolte volbu "Výpočet receptur" a postupujte podle uvedeného manuálu pro vyplnění zadání výpočtu receptur. Do komentáře uvěďte "Výpočet farmářské ceny sóji".

Pro výpočet stínové ceny ostatních surovin, které chcete nakoupit pro výrobu vlastní krmné směsi, potřebujeme znát Vaši dosavadní recepturu. V takovém případě ve volbě "Výpočet receptur" zadejte recepturu podle manuálu. Do komentáře uveďte surovinu u které chcete znát její stínovou cenu. Výpočet provedeme u požadované suroviny, ale pouze u těch, které jsou uvedeny v předpisu receptury a nebo u surovin Vámi požadovaných, které jsou pro zařazení do směsi vhodné i když nejsou uvedeny v předpisu receptury.

Co je to tzv. stínová cena: Je to teoreticky vypočítaná cena suroviny, za kterou ji můžeme zařadit do receptury krmné směsi, aby její výsledná cena byla levnější při zachování optimální nutriční hodnoty.