Obchodní nabídky

Pěstování sóji v ČR bylo dosud na hranici rentability. V poslední době byl však zaznamenám významný nárůst ploch této plodiny, který je dán zvyšujícím se výnosem a to díky kvalitnějším odrůdám a získaným zkušenostem našich pěstitelů. Rovněž stát, v rámci evropského programu GREENING podpořil pěstování luštěnin na orné půdě, což významě podpořilo i udržitelný rozvoj přírody a krajiny.

K masivnímu rozvoji pěstování sóji ke krmení, u nás i v ostatních státech Evropy, může však dojít jedině tehdy, pokud její zkrmování bude levnější než zkrmování sójového extrahovaného šrotu a přitom cena, kterou dostane pěstitel musí zaručit jeho prosperitu.

Abychom dosáhli konkurenční ceny sóji z produkce v ČR musíme znát její, resp.krmiva z ní vyrobeného, stínovou cenu pro zařazení do krmných směsí. Proto Vám dále předkládáme výpočet stínové ceny plnotučné extrahované sóji a z ní odvozené farmářské ceny sóji.

Současné tržní ceny a konkrétní nabídky jsou následující:

Nabídka koupě (21.2.2017):       

Sója potravinářská: 9950,- Kč/t/B          max.13% vlhkost, max. 1% příměsí a neč. nebo srážky 1:1

                                                              světlý pupek, bez plísní

Sója krmná 8400,- až 8600,- Kč/t/B          v závislosti na množství

                                                               max. 14% vlhkost, max.3% příměsí a nečistot nebo srážky 1:1

Nabídka prodeje osiva (21.2.2017):

V současné době jsou některé odrůdy sóji od firmy Prograin zia s.r.o. již vyprodány.

 

V případě zájmu kontaktujte: Ing. Holeček 603210543, holecek@sojaservis.cz. Budete napojeni přímo na odběratele bez dalších finančních nároků.